Akersdølen nr 2 – 2017

Vi håper nå at alle våre medlemmer har mottatt medlemsbladet i postkassen 

Bladet vil bli tilgjengelig på nettet i løpet av noen dager.