Medlemskap

Bli medlem i Groruddalen Historielag!
Årskontingenten er kr. 150,- pr. år

Fyll ut alle feltene som er aktuelle for de og vi vil sende deg en giro, vårt medlemsblad Akersdølen og en årbøk.


Innmelding skjer på skjema via styreweb


Benytt dette skjema ved adresseendring eller utmelding

Medlemsregistrering
Kontaktinformasjon
Føres kun på ved adresseendring og utmelding
Kommentarer

Merk: Medlemsskapet gjelder til det blir oppsagt.

All kommunikasjon som vedgår medlemsregisteret dvs. nytt medlemsskap, utmelding og adresseendring skal sendes til adressen.
Dette er MEGET VIKTIG slik at ikke innmeldingen din blir borte iblant alle generelle mail som sendes inn til vår hovedadresse post@grohi.no

Her vil vi ta imot din henvendelse og svare så raskt vi har mulighet.
Vi er innom kontoret på stabburet minimum 2 ganger i uken og sjekker mail og post.