Gamle Akersdøler tilgjengelig igjen.

1-96Ved gjennomgang tidligere på det lokalhistoriske rommet på Bjerke Bibliotek dukket opp Akersdølen utgaver helt tilbake til nr 1-1996. 🙂

Klikk på bladet til venstre for å lese det…

Vi mottok i tillegg en haug med gamle medlemsblader etter tidligere leder og æresmedlem Leif Frantzen.

Alle disse bladene er nå blitt skannet inn og publisert her på hjemmesiden.

Dette betyr at vi nå har alle de 22 utgitte årgangene av Akersdølen fra 1996 og frem til i dag.

God lesning til alle våre medlemmer og andre venner.

Medlemskontingent er sendt ut

Faktura er nå blitt sendt ut til alle medlemmer.

De vi har registrert e-post til vil motta faktura som en .pdf fil lik den dere ser på bildet over her.

De medlemmer vi ikke har e-post til vil motta et brev fra historielaget og styreweb med vedlagt faktura.

Vennligst benytt KID nummer som er påført fakturaen slik at vi vet at det er DU som faktisk har betalt. Betalingsfristen er 5. mai.

 

Mvh Styret.

1 2 3 4 32