Medlemskontingent er sendt ut

Faktura er nå blitt sendt ut til alle medlemmer.

De vi har registrert e-post til vil motta faktura som en .pdf fil lik den dere ser på bildet over her.

De medlemmer vi ikke har e-post til vil motta et brev fra historielaget og styreweb med vedlagt faktura.

Vennligst benytt KID nummer som er påført fakturaen slik at vi vet at det er DU som faktisk har betalt. Betalingsfristen er 5. mai.

 

Mvh Styret.

Utegudstjeneste med Pilegrimsuppe og vandring på Oldtidsveien over Gjelleråsen.

Torsdag 25.05.17 ønsker Groruddalen historielag i samarbeid med Høybråten, Fossum og Stovner menighet velkommen til utendørs gudstjeneste på Liastua kl 12:00
Historielaget vil servere sin berømte pilegrimssuppe ca kl 13:00

Etter at suppa er spist opp vil de som ønsker følge Jan Arne Tangerud på vandring langs pilegrimsleden fra Liastua til skansene oppe i skogen.

Turen tar ca. 3 timer og går i rolig tempo.

Velkommen til årsmøte 2017

Groruddalen Historielag avholder sitt årsmøte

i dag kl. 19:00 i Stabburet, Nordtvet Gård.

Saksliste:

  1. Åpning. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
  3. Styrets beretning for året 2016.
  4. Regnskap 2016.
  5. Budsjett 2017.
  6. Fastsetting av kontingenten for 2017.
  7. Innkomne forslag.
  8. Valg.

Enkel servering.

Foredrag om byens historie holdes etter pausen av Byantikvar – Janne Wilberg

Vel møtt!

Styret

1 2 3 4 5 32