Feiret med pilegrimskake

ARTIKKEL HENTET FRA WWW.GRORUDDALEN.NO

Tekst og bilder: Rolf E. Wulff – Publisert:26.05.2017 kl 12:00

Det er nå 20 år siden den vestlige pilegrimsleden ble offisielt godkjent – men også 20 år siden jobben med den østlige startet.

SERVERTE JUBILEUMSKAKE: Dobbelt jubileum og feiring for pilegrimsleden. Da stilte leder av Groruddalen Historielag, Dan Brovold, og historielagets frontfigur i forbindelse med pilegrimsleden gjennom dalen, Jan Arne Tangerud, med jubileumskake.

Dette ble markert på Kristi Himmelfartsdag – i forbindelse med Høybråten, Fossum og Stovner menighets friluftsgudstjeneste på Liastua.

Her spanderte Groruddalen Historielag jubileumskake, og Jan Arne Tangerud orienterte om det lange arbeidet med å få den østlige leden godkjent – før han tok med seg «gjengen» på en vandring langs Oldtidsveien.

Det vakte stor oppstandelse da den vestlige leden over Ringerike til Hadeland fikk offisiell anerkjennelse. En av dem som reagerte sterkt var Fredrik C. Hildisch. Han mente at det var riv ruskende galt, en historisk blunder, at leden gikk forbi gården hans i Hole kommune. Han skrev derfor et brev til Riksantikvaren hvor han påpekte at den historisk korrekte pilegrimsleden startet ved ruinene i middelalderparken i gamle Oslo og fortsatte opp gjennom Groruddalen.

Omtrent på samme tid ble redaktør Hjalmar Kielland i Akers Avis Groruddalen, som hadde engasjert seg i saken, intervjuet av NRK, hvor han ga sitt syn på problemstillingen, ikke minst tuftet på hans mange samtaler gjennom årene med tidligere prost Lorentz Ulrik Pedersen. Gamleprosten var også en lokalhistoriker med stor og bred kunnskap.

TV-programmet ble sett av Fredrik C. Hildisch, og «ballen begynte å rulle», men her var flere ute i samme ærend. Groruddalen Historielags Jan Arne Tangerud og nå avdøde Bjørn H. Syversen kom til å spille en viktig rolle. Det samme må sies om Eivind Luthen fra Pilegrimskontoret i Oslo/Pilegrimsfellesskapet St. Jakobs, som i likhet med Hildisch var negativ til den vestlige leden.Daværende statsråd og groruddøl Thorbjørn Berntsen kom også på banen, samt kommunene nord for Groruddalen.

Gamle Akersdøler tilgjengelig igjen.

1-96Ved gjennomgang tidligere på det lokalhistoriske rommet på Bjerke Bibliotek dukket opp Akersdølen utgaver helt tilbake til nr 1-1996. 🙂

Klikk på bladet til venstre for å lese det…

Vi mottok i tillegg en haug med gamle medlemsblader etter tidligere leder og æresmedlem Leif Frantzen.

Alle disse bladene er nå blitt skannet inn og publisert her på hjemmesiden.

Dette betyr at vi nå har alle de 22 utgitte årgangene av Akersdølen fra 1996 og frem til i dag.

God lesning til alle våre medlemmer og andre venner.

1 2 3 4 5 34