ÅPNINGSTIDER OG OMVISNING 2019

Velkommen til åpent museum 1. og 3. tirsdag i måneden i Bygg 47 og Bygg 62 på Tonsen gård/Aker sykehus

Åpningstider: kl 12 – 14

November – Tirsdag 5. og Tirsdag 19.
Desember – Tirsdag 3.

 

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes omvisning av grupper til andre tider.

Kontakt Thorstein B. Harbitz, tlf. 41765879

Entre: Kr. 30.- pr. person, ev. kr. 300.- for grupper på 10 eller flere.