ÅPNINGSTIDER OG OMVISNING 2018

Velkommen til åpent museum på Aker sykehus (bygg 62) første halvår 2018

Åpningstider:

Januar: Tirsdag 16. kl. 1200-1500

Februar: Tirsdag 6. og tirsdag 20. kl. 1200-1500
Mars:  Tirsdag 6. og tirsdag 20. kl. 1200-1500
April:  Tirsdag 3. og tirsdag 17. kl. 1200-1500
Mai: Tirsdag 15. kl. 1200-1500
Juni: Tirsdag 5. kl. 1200-1500

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes omvisning av grupper til andre tider.

Kontakt ThB. Harbitz, tlf. 41765879

Entre: Kr. 30.- pr. person, ev. kr. 300.- for grupper på 10 el. Flere.