Årsmøte 2020

Groruddalen Historielag avholder sitt årsmøte

Mandag 9. mars kl. 19:00 på Nordtvet Gård.

Saksliste:

  1. Åpning. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
  3. Styrets beretning for året 2019.
  4. Regnskap 2019.
  5. Budsjett 2020.
  6. Fastsetting av kontingenten for 2020.
  7. Innkomne forslag.
  8. Valg.

Enkel servering.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må framsettes skriftlig og være styret i hende innen 21.02.2020.

Vel møtt!

Styret

Lagerrydding-Mammutsalg av gamle årbøker

Vi har avviklet vårt årbok lager som var plassert i stabburet på Nedre Fossum Gård.

Vi fant ut at vi hadde såpass mange årbøker liggende at vi velger å selge unna de bøkene vi har flest av som «ferdige pakker» på 4 bøker til KUN 100 kr pr pakke.
Man kan også kjøpe alle 16 bøker samlet for 300kr.

Ved bestilling i nettbutikken selger vi KUN hele pakka på 16 bøker.

Gå direkte til nettbutikken her.

Dette gjelder årbøkene fra årene 1999 – 2014
De er samlet i pakker (1999-2002), (2003-2006), (2007-2010), (2011-2014)

Kontoret på Nordtvet gård er betjent den 1. onsdag i måneden kl 12:00 – 14:00.
Vi kan også være tilstede etter nærmere avtale. Kontakt oss på Telefon 22 16 48 85.

1 2 3 4 5 46