Velkommen til Kristi Himmelfartsdag med utendørs gudstjeneste og pilegrimsvandring

I samarbeid med Høybråten, Stovner og Fossum menighet og HSIL Seniorgutta ønsker vi velkommen til utedørs gudstjeneste på Liastua 30. mai kl 12:00

Etter gudstjenesten ca 13:00 serverer historielaget gratis vafler til alle.

Ca kl 13:30 vil det bli anledning til å bli med Jan Arne Tangerud på vandring oppover Oldtidsveien over Gjelleråsen/Pilegrimsleden. (NB ta med gode sko).

Årsmøte 2019

Groruddalen Historielag avholder sitt årsmøte

Onsdag 6. mars kl. 19:00 på Nordtvet Gård.

Saksliste:

  1. Åpning. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
  3. Styrets beretning for året 2018.
  4. Regnskap 2018.
  5. Budsjett 2019.
  6. Fastsetting av kontingenten for 2019.
  7. Innkomne forslag.
  8. Valg.

Enkel servering.

Foredrag av Lars Rode – Gamle historiske Oslo-kart

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må framsettes skriftlig og være styret i hende innen 18.02.2019.

Vel møtt!

Styret

1 2 3 41