Vi har åpnet for betaling med kredittkort i nettbutikken.

For å gjøre jobben med nettbutikken enklere å håndtere for styrets medlemmer åpner vi nå opp for å akseptere betalinger med kredittkort. Betalingssystemet er en tjeneste som tilbys av vårt web-hotell og er således en del av tjenestene vi allerede benytter i dag.

«Etterbetaling med faktura» vil fortsatt eksistere for de som ønsker dette alternativet.

Vi har pr. i dag ikke mulighet for å motta innbetalinger i nettbutikken via Vipps, men vi håper derimot at vi en gang i fremtiden også kan tilby Vipps som et alternativ.

NB:VIPPS skal KUN brukes som betalingsalternativ på messer og de steder vi oppgir dette.

Mammut boktilbudet er nå tilgjengelig i nettbutikken.

Nettbutikken følger postens gjeldene porto/vektsatser og alle bøkene er veid.
For bestillinger som havner mellom 2 – 10 kilo sender vi kun via Norgespakke med sporing (fastpris 149,-)

Årsmøte 2020

Groruddalen Historielag avholder sitt årsmøte

Mandag 9. mars kl. 19:00 på Nordtvet Gård.

Saksliste:

  1. Åpning. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
  3. Styrets beretning for året 2019.
  4. Regnskap 2019.
  5. Budsjett 2020.
  6. Fastsetting av kontingenten for 2020.
  7. Innkomne forslag.
  8. Valg.

Enkel servering.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må framsettes skriftlig og være styret i hende innen 21.02.2020.

Vel møtt!

Styret

1 2 3 4 5 47