Databaseoversikt for årbøkene

Siden det er begynnelsen på påskeuken måtte nestlederen ha noe å bedrive tiden med.

Jeg har derfor lagt inn alle våre årbøker i databaseprogrammet Book Collector.
Dette programmet vil jeg så installere på vår nye datamaskin på kontoret i stabburet på Nortvedt gård over påske.

Vi har per i dag 27 årbøker med totalt 186 registrerte forfattere.
Siden noen artikler sokner til flere bydeler ender vi på: 522 artikler.

Artiklene i bøkene fordeler seg slik:
Alna: 82 artikler
Bjerke: 120 artikler
Grorud: 158 artikler
Groruddalen: 90 artikler
Stovner: 73 artikler
Sverige: 1 artikkel
Østfold: 1 artikkel

Databasen er søkbar i 4 nivåer:
BYDEL
ÅRSTALL
FORFATTER
ARTIKKELNAVN

Dette skal lette jobben for styrets medlemmer når vi blir kontaktet med spørsmål om hvilken årbok en spesifikk artikkel er skrevet i.

Ønsker man å komme i kontakt med oss for å finne frem til en artikkel kan man kontakte oss via nettskjemaet i menyen (kontakt oss).

GOD PÅSKE.

Med vennlig hilsen
Kristian Skaane
Nestleder/redaktør/Webmaster

Groruddalen Historielag