Akersdølen nr 2 under produksjon.

Medlemsbladet Akersdølen er i disse dager i den innledende fasen av produksjonen.
Redaksjonskomiteen går igjennom de siste artikler før bladet sendes til trykkeriet.

Vi gjør alt vi kan for at dere skal få bladet innen utgangen av juni måned.
På denne måten kan dere i fred lese igjennom bladet og merke av høstens aktiviteter.

Vi vil med dette ønske dere alle en riktig god sommer og vi sees på høstens aktiviteter.

For Groruddalen Historielag.
Kristian Skaane
Nestleder.