Årbok 1997 er tilgjengelig som pdf fil

Styret ønsker å rette en stor takk til tidligere kasserer Arvid LarsenHan har på oppdrag skannet hele 1997 boken slik at den nå kan leses som en digital fil.

Vi har også alle artiklene tilgjengelige som enkeltfiler om noen ønsker det så kan dette sendes etter avtale på mail.

Klikk på bilde av boka for å åpne pdf filen.