Årsmøte 2019

Groruddalen Historielag avholder sitt årsmøte

Onsdag 6. mars kl. 19:00 på Nordtvet Gård.

Saksliste:

  1. Åpning. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
  3. Styrets beretning for året 2018.
  4. Regnskap 2018.
  5. Budsjett 2019.
  6. Fastsetting av kontingenten for 2019.
  7. Innkomne forslag.
  8. Valg.

Enkel servering.

Foredrag av Lars Rode – Gamle historiske Oslo-kart

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må framsettes skriftlig og være styret i hende innen 18.02.2019.

Vel møtt!

Styret