Årsmøte 2020

Groruddalen Historielag avholder sitt årsmøte

Mandag 9. mars kl. 19:00 på Nordtvet Gård.

Saksliste:

  1. Åpning. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
  3. Styrets beretning for året 2019.
  4. Regnskap 2019.
  5. Budsjett 2020.
  6. Fastsetting av kontingenten for 2020.
  7. Innkomne forslag.
  8. Valg.

Enkel servering.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må framsettes skriftlig og være styret i hende innen 21.02.2020.

Vel møtt!

Styret