En tysklandsfange forteller… Tilgjengelig på internett

tysklandsfange

Ivar Bølgens bok «En Tysklandsfange forteller» ble desverre utsolgt rundt sommeren 2014.

En del har spurt oss om vi vil lage et nytt opplag av boken, men grunnet lite salgsmarked, trykkekostnader og lagerkapasitet har vi bestemt å legge boken gratis ut på hjemmesiden.

Vi vil derfor rette en stor takk til vår tidligere forman Leif Frantzen som har digitalisert boken til pdf format.

God lesning…

Klikk her for å lese boken…