Gamle Akersdøler tilgjengelige på nett

5-001-98 Bladene fra 1998 til 2000 er nå tilgjengelige i arkivet her på siden.

Takk til tidligere leder og redaktør av historielaget og  Akersdølen Leif Frantzen for å ha funnet frem gamle blader.

Bladene fra 2001-2004 vil bli tilgjengelige så fort de er ferdig scannet inn.