Årboken er lansert

aarbok_2013

Årboken ble lansert på Nordtvedt bibliotek onsdag 23.10 kl 19:00

Til sammen 36 mennesker hadde samlet seg for å høre Anne Finhammer, Bjørn Engstrøm og Kjell Hovind fortelle om sine artikler.

Lansering av årbok 2013

Vi ønsker velkommen til av den offisielle lanseringen av årbok 2013.

Lanseringen skjer Onsdag 23.oktober kl 19:00 på Nordtvet bibliotek, Nordtvetveien 28.
Anne Finhammer, Bjørn Engstrøm og Kjell Hovind forteller om sine artikler.
På vegne av styret: Kristian Skaane.

1 58 59 60