114: Borrebekken

Økernveien 247

Plassen var opprinnelig eid av Martin Borrebekken. Han var steinhugger og hadde på det meste hundre mann i arbeide.

Våningshuset er fra midten av 1800-tallet, men er sterkt ombygd. Borrebekken var et av de mest kjente skjenkestedene langs den gamle trondheimsveien.

Gården var gjestgiveri i 1801, og i 1837 hadde stedet en årlig omsetning av brennevin på 2000 potter, dvs. ca. 1950 liter.

I 1868 ble det besluttet å legge om veien, og før 1900 lå Borrebekken utenfor allfarvei.

I 1848 skrev Peter Chr. Asbjørnsen fortellingen «Plankekjørerne» og la handlingen til Borrebekken.

Stedet ligger på toppen av de lange bakkene opp fra Christiania og var det naturlige vilested for folk og heste.

Asbjørnsen skriver: «inne myldrer det av kjørere, edrue og drukne, noen av siste slag trenger seg omkring skjenken,

der ikke er annet en et stort skap i det ene hjørnet av den lave stue, hvor der står en lang, tørr kjerring og utskjenker blåhvit, osende finkel av en kluneflaske.

114-2-L


Lokalhistorie er spennende!
All tekst: Oslo Byes Vel – Skiltguide 2001
Alle bilder: Bjørn H. Syversen & Groruddalen Historielag 2009

Tilbake