KULTURHISTORISKE SKILT I GRORUDDALEN

Oslo Byes Vel har satt opp over 250 kulturhistoriske skilt i Oslo by.
Her vil vi presentere en oversikt over de skilt som finnes i Groruddalen.
Listen følger «Skiltguiden» fra 2001, nummer på skiltet er etter hvilket skilt i rekken det er.
Nye og Eksisterende skilt vil bli lagt til listen så fort artikkelforfatteren har mulighet.
Følg med…


Skilting av nye kulturminner
Groruddalen Historielags hovedoppgave er å informere om lokalhistorie.
Skilting av kulturminner er en metode som gir varig informasjon. Oslo Byes Vels blå kulturhistoriske skilt er blitt satt opp på Kirkesvingen 10 der Falkberget bl. a. skrev Bør Børsson, på Grorudveien 3, Sveiva landhandel og Ellingsrud Gård. Vi har utarbeidet korte skilttekster som står på det blå skiltet og en fyldigere tekst som ble presentert i St.Halvard og i skiltguiden til Oslo Byes Vel.

Presentasjon av skiltene og tekstene vil komme her snart.


Lokalhistorie er spennende!

All tekst: Oslo Byes Vel – Skiltguide 2001
Alle bilder: Gjeldende Rettighetshaver 2008-2009
Oppdatert 09.06.14