Årsmøte 2023

Groruddalen Historielag avholder sitt årsmøte

Mandag 20. mars kl. 19:00 på Nordtvet Gård.

Saksliste:

  1. Åpning. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
  3. Styrets beretning for året 2022.
  4. Regnskap 2022.
  5. Budsjett 2023.
  6. Fastsetting av kontingenten for 2023.
  7. Innkomne forslag.
  8. Valg.

Enkel servering.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må framsettes skriftlig og være styret i hende innen 06.03.2023.

Vel møtt!

Styret

1 2 3 59