Æresmedlemmer

Groruddalen historielag har i løpet av sine 40 år hatt og har fortsatt flere medlemmer som på en eller flere måter har bidratt med verdifull tid og kapasitet til laget. Styrene har derfor i årenes løp valgt å hedre disse menneskene med et æresmedlemskap som takk for den innsatsen de har lagt ned gjennom flere år.

Tidligere avdøde æresmedlemmer:

Guri E. Bramness (07.05.1932 – 29.10.2023) (Utnevnt 28.02.2017)

Hjalmar Kielland (23.05.1932-11.05.2023)

Marit Kristine Stovner (14.10.1920-31.10.2017)

Bjørn Henry Syversen (06.11.1942-18.02.2014) (Utnevnt 22. februar 2012)

Leif Frantzen

Finn Arnesen

Pr d.d. har laget 6 æresmedlemmer.

Dato i klamme viser tidspunkt for tildeling av æresmedlemskapet.

Gro Hoddevik

Jan Arne Tangerud (Utnevnt )

Anne Finhammer (Utnevnt 16.02.2011)

Sigrun Opheim (Utnevnt 06.03.2019)

Arvid A. Larsen (Utnevnt 06.03.2019)

Kristian Skaane (Utnevnt 27.10.2021)