Æresmedlemmer

Groruddalen historielag har i løpet av sine 40 år hatt og har fortsatt flere medlemmer som på en eller flere måter har bidratt med verdifull tid og kapasitet til laget. Styrene har derfor i årenes løp valgt å hedre disse menneskene med et æresmedlemskap som takk for den innsatsen de har lagt ned gjennom flere år.

Tidligere avdøde æresmedlemmer:

Marit Kristine Stovner (14.10.1920-31.10.2017)

Leif Frantzen

Finn Arnesen

Bjørn Henry Syversen (06.11.1942-18.02.2014) (Utnevnt 22. februar 2012)

Pr d.d. har laget 8 æresmedlemmer.

Dato i klamme viser tidspunkt for tildeling av æresmedlemskapet.

Hjalmar Kielland

Gro Hoddevik

Jan Arne Tangerud

Anne Finhammer (16.02.2011)

Guri E. Bramness (28.02.2017)

Sigrun Opheim (06.03.2019)

Arvid A. Larsen (06.03.2019)

Kristian Skaane (27.10.2021)