Medlemsbladet AkersDølen

AkersDølen er historielagets eget medlemsblad.
Det utkommer 3-4 ganger i året og sendes hjem til alle våre medlemmer.
Fra og med år 2000 har bladet også utkommet i egen internettutgave.
Det betyr at du kan lese, og skrive ut bladet her fra denne siden.

 

Alle utgaver på nett leveres i pdf format.
Dette krever pdf leser fra adobe, denne kan hentes gratis her.
Bladet vil dermed oppleves slik det er laget.

 

Webmaster vil skanne inn gamle blader og legge de til fortløpende.
Når du klikker på forsiden av et blad, åpnes dette på en ny side.