Adresseendring/Utmelding

Benytt dette skjema ved adresseendring eller utmelding

Endring av medlemsregistrering
Kontaktinformasjon
Føres kun på ved adresseendring og utmelding
Kommentarer
For security verification, please enter any random two digit number. For example: 88
reCAPTCHA Public Key not found. Both Public and Private keys must be set in order for reCAPTCHA to function.

Merk: Medlemsskapet gjelder til det blir oppsagt.

All kommunikasjon som vedgår medlemsregisteret dvs. utmelding og adresseendring skal sendes til adressen:
Dette er MEGET VIKTIG slik at ikke innmeldingen din blir borte iblant alle generelle mail som sendes inn til vår hovedadresse post@grohi.no

Her vil vi ta imot din henvendelse og svare så raskt vi har mulighet.
Vi er innom kontoret på stabburet minimum 1 ganger i uken og sjekker mail og post.