Adresseendring/Utmelding

Benytt dette skjema ved adresseendring eller utmelding

Endring av medlemsregistrering
Kontaktinformasjon
Føres kun på ved adresseendring og utmelding
Kommentarer

Merk: Medlemsskapet gjelder til det blir oppsagt.

All kommunikasjon som vedgår medlemsregisteret dvs. utmelding og adresseendring skal sendes til adressen:
Dette er MEGET VIKTIG slik at ikke innmeldingen din blir borte iblant alle generelle mail som sendes inn til vår hovedadresse post@grohi.no

Her vil vi ta imot din henvendelse og svare så raskt vi har mulighet.
Vi er innom kontoret på stabburet minimum 1 ganger i uken og sjekker mail og post.