Lokalhistorisk vandring på Grorud

Bli kjent med ditt nærmiljø gjennom vandringer i lokalmiljøet. Flere turer i Grorudområdet, godt beskrevet, kart og bilder, hendig lommeformat.

Vi garanterer at kveldsturen eller søndagsturen får en ny dimensjon. Ta den med, gå, se, les og lær!

Boken kan fås ved henvendelse til historielaget.