ÅPNINGSTIDER OG OMVISNING 2020

Velkommen til åpent museum 1. og 3. tirsdag i måneden
Museet holder til i bygg 62 – hovedbygning på Tonsen gård.

Aker sykehus har åpent museum kl. 1200 – 1400 følgende dager våren 2020:

Januar

Tirsdag 7. og Tirsdag 21.

Februar

Tirsdag 4. og Tirsdag 18.

Mars

Tirsdag 3. og Tirsdag 17.

April

Tirsdag 17. (påske)

Mai

Tirsdag 5. og Tirsdag 19.

Juni

Tirsdag 2. og Tirsdag 16.

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes omvisning av grupper til andre tider.

Entre` kr. 30.- pr. person – for grupper over 10 stk. kr: 300.-.
Ansatte og pasienter gratis.

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes omvisning av grupper til andre tider.
Kontakt Th.B. Harbitz, tlf. 41765879.