Om Historielaget

 Groruddalen Historielag ble stiftet den 27. oktober 1981 og følgende formålsparagraf ble vedtatt:

Lagets formål er å samle og utbre kunnskap om Groruddalens historie. Laget skal arbeide for registrering og vern av kulturhistoriske fornminner av alle slag i Groruddalen, i samarbeid med lokalbefolkningen, andre historielag, organisasjoner, institusjoner og myndigheter.

Kunnskap om den historiske utvikling i Groruddalen, kulturverdier og annet materiale vil laget gjøre tilgjengelig for lokalbefolkningen ved å arrangere turer, utstillinger o.l., gjennom artikkelstoff og på annen måte.

Hjalmar Kielland og Akers Avis Groruddalen var sterkt aktiv for å få dannet historielaget.

Hvis du ikke allerede er medlem, vil et medlemsskap gi laget en verdifull støtte, samtidig som du får anledning til å delta i lagets spennende arbeide.

For nærmere informasjon kontakt oss:
Groruddalen Historielag
Postboks 37, Grorud
0905 OSLO

E-post:

Organisasjons nr: 989 556 924

Bankkonto nr: 7877 08 52381

Vipps nr:22102

Besøksadresse:Stabburet, Nordtvet gård, Gårdsveien 1 – 3, Oslo

For å komme i kontakt med oss, se telefonliste i styreoversikten.