Om Historielaget

 Groruddalen Historielag ble stiftet den 27. oktober 1981 og følgende formålsparagraf ble vedtatt:

Lagets formål er å samle og utbre kunnskap om Groruddalens historie. Laget skal arbeide for registrering og vern av kulturhistoriske fornminner av alle slag i Groruddalen, i samarbeid med lokalbefolkningen, andre historielag, organisasjoner, institusjoner og myndigheter.

Kunnskap om den historiske utvikling i Groruddalen, kulturverdier og annet materiale vil laget gjøre tilgjengelig for lokalbefolkningen ved å arrangere turer, utstillinger o.l., gjennom artikkelstoff og på annen måte.

Hjalmar Kielland og Akers Avis Groruddalen var sterkt aktiv for å få dannet historielaget.

Hvis du ikke allerede er medlem, vil et medlemsskap gi laget en verdifull støtte, samtidig som du får anledning til å delta i lagets spennende arbeide.

For nærmere informasjon kontakt oss:
Groruddalen Historielag
Postboks 37, Grorud
0905 OSLO
Tlf. 22 16 48 85 (kun 1. onsdag i måneden kl 12-14)
Kontortelefonen viderekobles automatisk til nestleder Kristian innen 20 sekunder om ingen er på kontoret.

E-post:

Organisasjons nr: 989 556 924

Bankkonto nr: 7877 08 52381

Vipps nr:22102
Fast kontordag hver første onsdag i måneden fra kl. 12.00 – 14.00.

Besøksadresse: Nordtvet gård, Gårdsveien 1 – 3

Ta kontakt med oss!