120: Grorud Stasjon

Grorudveien 75

120-1-L

Den første stasjonsbygning på Grorud stod ferdig til åpningen av Norges første jembane i 1854,

men allerede i 1862 brant stasjonsbygningen ned. En ny bygning ble oppført, og den er stort sett fortsatt intakt.

Det var naturlig å legge en stasjon på Grorud, for det var omtrent midt mellom Christiania og Lillestrøm.

Dessuten lå det her mange større bondegårder og en del trelastsager, som samlet gav et godt trafikkunderlag av både folk og gods.

Som en kuriositet kan nevnes at stasjonen lenge var forbundet med et danselokale i en bygning like ved,

som ble et samlingssted for distriktet. I 2. etasje hadde stasjonsmesteren sin bolig.

Grorud var en ettertraktet stasjon som krevde mange års tjeneste før man kunne gjøre seg håp om å få arbeide der.

I 1938 ble jernbanen lagt i bro over Grorudveien, og dermed kunne man fjerne bommene som gikk ned hver gang et tog passerte.

Stasjonen har vært ubetjent siden 1991. Den står på NSBs verneplan.

120-2-L


Lokalhistorie er spennende!
All tekst: Oslo Byes Vel – Skiltguide 2001
Alle bilder: Kristian Skaane & Groruddalen Historielag 2008
Tilbake