141: Rommiskolen

Trondheimsveien 557 (inn fra Sveiva)

141-1-L

Omgangsskoler hadde man hatt de fleste stedet inntil den nye skoleloven kom i 1860,

som bestemte at heretter skulle det være faste skoler.

Aker kommune kjøpte en stor tomt av Rommen gård.

Her ble det bygd et mindre skolehus omgitt av en skolejordvei på 15 dekar, den største i Aker.

Jordveien var del av avlønningen til lærerpersonalet. Skolehuset ble innviet 1. mai 1861.

Det hadde to klasserom og en lærerleilighet i første etasje og en mindre leilighet for en lærerinne i annen.

Ny skole ble tatt i bruk på Grorud i 1900, og Rommiskolen ble nedlagt i 1911.

En ny Rommen skole, barne- og ungdomsskole, ble åpnet 1972.

141-2-L


Lokalhistorie er spennende!
All tekst: Oslo Byes Vel – Skiltguide 2001
Alle bilder: Kristian Skaane & Groruddalen Historielag 2008

Tilbake