16: Bånkall Gård

Trondheimsveien 64016-1-L

Navnet kommer opprinnelig fra norrønt, «barnakarl» som betyr mann med mange barn.

Etter salget fra kronen i 1662 hadde gården stadig skiftende eiere, men felles for dem alle var at de var bønder i Østre Aker

Gården har to enetasjes stuebygninger med et portrom imellom.

Venstre fløy er fra ca. 1800, høyre fløy ble gjennoppført i 1996 etter en brann 1. juledag 1993.

Bånkall ble skysstasjon i 1836, skysstasjonen ble flyttet til Grorud ti år senere og da gikk Bånkall over til å bli skjenkested.

Driften varte frem til 1867.

Her møtte bøndene som var på vei til byen de første oppkjøperne, så det foregikk ofte en livlig handel nattestid

For reisende fra Christiania, var Bånkall siste hvilested før man kom til toppen av Gjelleråsen.

16-2-L


Lokalhistorie er spennende!
All tekst: Oslo Byes Vel – Skiltguide 2001
Alle bilder: Kristian Skaane & Groruddalen Historielag 2008

Tilbake