187: Trygve Lie

Grorudveien 56
187-1-L

Trygve Lie vokste opp her på «Elverhøy» og er på mange måter Groruds store sønn.Han gikk på Grorud skole 1904-1911 og engasjerte seg etter hvert i politikken gjennom arbeiderbevegelsen,

både i Arbeiderpartiet og i fagbevegelsen. Han ble cand. jur. i 1919 og sekretær i Arbeiderpartiet fra 1919-1922.Lie ble justisminister i Johan Nygaardsvolds regjering i 1935, og i perioden 1937-1949 valgt til Stortinget fra Akershus.

I 1939 ble han handelsminister og deretter sjef for det nye Forsyningsdepartementet.

I november 1940 overtok han som utenriksminister i London-regjeringen etter Halvdan Koht.

I 1946 ble Lie utnevnt som første generalsekretær i De forente nasjoner, en stilling han hadde frem til april 1953, da han ble avløst av Dag Hammarskjöld.

Lie ble industriminister i 1963 og handelsminister fra 1964-1965. Trygve Lie bodde fra 1953 i Hoffsveien.

187-2-L


Lokalhistorie er spennende!
All tekst: Oslo Byes Vel – Skiltguide 2001
Alle bilder: Bjørn H. Syversen & Groruddalen Historielag 2009

Tilbake