19: Øvre Fossum Gård

Karl Fjørtofts Vei

Navnet kommer av norrønt Fossheimr og betyr heimen ved fossen. Det må være et fall i tokerudbekken som er opphavet til navnet..

Det finnes bare to heimgårder i Aker, og de skriver seg trolig fra de første 500 årene etter Kristi fødsel.

Midt på 1700-tallet ble gården delt i to – Øvre og Nedre Fossum.

I 1915 kjøpte Ellen og Edvard Christensen fra Vestfold Øvre Fossum.

Gårdsbruket var allsidig med 16 kuer som gikk ute på kulturbeite hele sommeren, noe som ikke var vanlig for gårder så nær byen.

Melken ble de første årene kjørt med hest og vogn til butikker på Høybråten, senere med lastebil til kunder i byen.

Akerbøndene fikk mye gjødsel fra byen, og sønnen på Fossum tømte både doer og stallbinger,

som ble bragt til gårds med hest og vogn eller slede.

Den siste hesten var i arbeid til 1956.

Oslo Kommune eksproprierte gården i 1965 og la den ut til bebyggelse.

19-2-L


Lokalhistorie er spennende!
All tekst: Oslo Byes Vel – Skiltguide 2001
Alle bilder: Kristian Skaane & Groruddalen Historielag 2008

Tilbake