Årsmøte 2018

avholder sitt årsmøte

Tirsdag 27. februar kl. 19:00 på Nordtvet Gård.

Saksliste:

  1. Åpning. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
  3. Styrets beretning for året 2017.
  4. Regnskap 2017.
  5. Budsjett 2018.
  6. Fastsetting av kontingenten for 2018.
  7. Innkomne forslag.
  8. Valg.

Det vil bli enkel servering.

Foredragsholder vil bli annonsert så snart dette er klart.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må framsettes skriftlig og være styret i hende innen 28.01.2018.

Vel møtt!
Mvh Styret