25: Nordre Lindeberg Gård

Strømsveien 350

25-1-L

Allerede i middelalderen ble Lindeberg gård delt i to bruk, Søndre, som er revet, og Nordre.

Nordre Lindeberg var en del av det tidligere Nonneseter klostergodssom etter reformasjonen i 1537 ble overtatt av kronen og solgt i 1668.

Her lå på slutten av 1700-tallet en laftet stue med svalgang mot øst.
Den er påbygd en etasje omkring 1820 og på midten av 1800-tallet tilbygd mot syd med en sal.

Hovedhuset er regulert tilspesialområde bevaring.

Jordveien ble i 1960-årene ekspropriert av kommunen mens gårdbrukeren Ingeniør Ragnar Fraas fikk beholde hovedhuset.

Fra 1979 ledet han i noen år landets første 4H gård på Nordre Lindeberg. 4H er en ideell barne- og ungdomsorganisasjon, og de 4 H`ene står for: Hjerte, Hode, Helse og Hånd.

Den leier jorden av kommunen og driver et variert husdyrhold og parsellhager.

Gården ble stengt i 1992 da låven var nærmest falleferdig. Etter at en ny låve var bygd, gjenåpnet den som besøksgård, fortrinnsvis for skolebarn.

25-2-L


Lokalhistorie er spennende!
All tekst: Oslo Byes Vel – Skiltguide 2001
Alle bilder: Bjørn H. Syversen & Groruddalen Historielag 2009

Tilbake