26: Linderud

Trondheimsveien 319

Navnet kommer av trenavnet «lind» og «rud» som betyr rydning.

Etter å ha vært kirkegods i middelalderen tilfalt gården kronen etter reformasjonen i 1537.

I 1679 ble den solgt til Mogens Lauritssøn, som bygde hovedbygningen i 1714.

Gjennom hans sønnedatter Marthe Beate kom Linderud i familien Mathiesens eie.

Hun ble gift med assessor Haagen Mathiesen (1759-1842) som gjorde Linderud om fra sommerresidens til helårsbolig etter at han flyttet inn på gården i 1812.

Under ham ble hovedbygningen radikalt om- og påbygd.

Hans politiske sympatier for «svenskepartiet» møtte sterk motstand, særlig da han lot Linderud illuminere da Carl Johan kom til Christiania i 1814.

4 år sender valgte han å bosette seg i utlandet.

Hagen ble anlagt av Mogens Lauritssøn og er det best bevarte barokkanlegg i hele Oslo-området.

Linderud drives i dag av Oslo kommune og Oslo kunstindustrimuseum.

Drabantby ble bygd på gårdens jordvei i 1960-årene.

26-2-L


Lokalhistorie er spennende!
All tekst: Oslo Byes Vel – Skiltguide 2001
Bilder: Bjørn H. Syversen & Oslo Byes Vel 2009

Tilbake