29: Nordtvet Gård

Gårdsveien 1-3

Nordtvet Gård var klostergods under Hovedøya i middelalderen.

På 1500-tallet ble den betegnet som ødegård, det vil si at gårdsdriften var nedlagt..

De fleste ødegårder var et resultat av Svartedauden på midten av 1300-tallet, da befolkningen gikk katastrofalt tilbake.

Etter reformasjonen i 1537 ble gården overtatt av kronen som solgte den i 1682. Fra 1769 til 1803 lå gården under Linderud.

Otto Møller var den sistegårdbrukeren på Nordtvet. Han kjøpte gården i 1936,

den var da på 350 mål og noe skog og hadde 60 melkekyr, hønseri og gartneri.

I 1946/47 ble store deler av Nordtvet ekspropriert til boligutbygging og gårdsdriften avviklet.

Drengestuen ble revet i 1987. Bydelshuset ble innviet i 1988.

29-2-L


Lokalhistorie er spennende!
All tekst: Oslo Byes Vel – Skiltguide 2001
Alle bilder: Kristian Skaane & Groruddalen Historielag 2008

Tilbake