31: Nordre Sinsen Gård

Trondheimsveien 235
(Aker Sykehus)

Navnet kommer av norrønt Sinnsin.

Siste leddet kommer av «vin» som betyr naturlig eng. Første leddet «sinn kan muligens ha betydningen vei.

Gården nevnes første gang i 1943 og var da delt i to bruk. Nordre og Søndre Sinsen.

I 1640 ble de slått sammen. Sinsen lå under katedralskolens rektor helt til år 1800.

Da begynte fradeling og salg. Gården ble etterhvert delt i tre bruk.

Nordre sinsen ble skilt ut i 1834 og solgt til Niels Olsen. Aker kommune kjøpte gården i 1910 og store deler av Aker Sykehus ligger på dens jordvei.

Under andre verdenskrig ble sykehuset rekvirert av tyskerne som krigslasarett, og Aker Sykehus ble flyttet til Berg videregående skole.

31-2-L


Lokalhistorie er spennende!
All tekst: Oslo Byes Vel – Skiltguide 2001
Alle bilder: Bjørn H. Syversen & Groruddalen Historielag 2009

Tilbake