36: Søndre Tokerud Gård

Ellen Gleditsch vei 58

Navnet «Tokerud» er norrønt og er sammensatt av mannsnavnet Toki og «rud» som betyr rydning.

I middelalderen var denne gården kirkegods, men fra reformasjonen i 1537 og frem til 1662 var den krongods.

Da den ble solgt til Nils Lauritssøn. I 1700 overtok Ole Erlandsen gården, og slekten har eid den helt opp til våre dager.

Gården ble delt i 1756, og fra 1848 var det tre bruk. På de to andre gårdene er bygningene revet.

Etter at kommunen hadde kjøpt gårdene, startet boligutbyggningen i 1967.

Det gamle våningshuset er fra ca.1875 brukes i dag som barnehage

og har fått navn etter jordmor Karen Aasumb (1887-1968) som bodde på gården.

36-2-L


Lokalhistorie er spennende!
All tekst: Oslo Byes Vel – Skiltguide 2001
Alle bilder: Kristian Skaane & Groruddalen Historielag 2008
Tilbake