37: Tonsen Gård

Trondheimsveien 235
(Aker Sykehus)

37-1-L

Navnets betydning er uviss og kan være sammensatt av norrønt «torn» som betyr nettop torn og «vin», naturlig eng.

Gården tilhørte i middelalderen klosteret på Hovedøya og lå fra 1617 under sogneprestembedet til Vår Frelsers kirke.

Det var i perioden som embetsgård for sognepresten at den eksisterende toetasjes svalegangsbygningen ble oppført.

I 1806 ble Tonsen fogdgård for Aker og Follo. Da ble svalegangshuset erstattet av et nytt, det gamle var ikke passende for en «conditioneret» familie og gikk over til å bli gårdens drengestue.

I 1854 kjøpte cand.jur. John Sogn gården. Da han døde i 1886, solgte enken året etter til Aker kommune, som etablerte en fattig gård her.

En ny bygning ble reist for å huse de 40 fattige som etterhvert gikk over til å bli pleiepasienter.

I 1895 ble Aker Sykehus flyttet til Tonsen, og dekker i dag det meste av gårdens tidligere område.

37-2-L


Lokalhistorie er spennende!
All tekst: Oslo Byes Vel – Skiltguide 2001
Alle bilder: Bjørn H. Syversen & Groruddalen Historielag 2009

Tilbake