45: Årvoll Gård

Årvollveien 35

45-1-L

Navner kommer av norrønt Orravellir som betyr orrhanevollene.

Garden tilhørte i middelalderen Oslo domkapitel. Omkring 1650 fikk byfogden i Christiania, Lorents Bogesson, gården som frigard.

Kronen solgte gården i 1662 til borgermester i Christiania,

Nils Lauritssøn som tre år senere overført den til stedatteren, Maren Jensdatter Roll.

Hun var en mekrig dame og bodde i Rådhusgata 19, Christianias eldste hus.

Fra henne gikk Årvoll i arv til sønnen, overhoffrettsassessor Lorentz Roll.

I 1726 ble gården overtatt av familien Vogt, og de solgte den til oppsitteren, Joehum Hanssan Aarvold i 1748.

I 1872 overtok familien Opsahl gården og var eiere til kommunen kjøpte den omkring 1980.

Jordveien ble urparsellert til boliger i 1950-årene.

I 1989 ble ansvarer for bruk og vedlikehold overlatt til bydelsforvaltningen.

Hovedhuset som er bygd i 1836, og drengestuen fra ca. 1850 ble renovert i 1995.

Årvoll Gård har en venneforening hvis formål er å ta vare på gården.

45-2-L


Lokalhistorie er spennende!
All tekst: Oslo Byes Vel – Skiltguide 2001
Alle bilder: Kristian Skaane & Groruddalen Historielag 2008