73: Gamle Trondheimsveien

Trondheimsveien 640

73-1-L

Veien mellom Lakkegata og bygrensen ved Gjelleråsen fikk i 1879 navnet Trondhjemsveien.

Allerede i forhistorisk tid og middelalder fantes et veifar på Groruddalens vestside.

Til slutten av 1600-tallet var veien i første rekke en ridevei, som vintetstid også ble brukt til sledekjøring.

Med økende trelasthandel og plankekjøring ble veien på begynnelsen av 1700-tallet utvidet til kjerrevei.

Omkring 1760 startet arbeidet med en sammenhengende kjørevei fra Oslo til Trondheim, og i 1768 ble den såkalte Kongeveien åpnet.

Generalveimester Georg Anton von Krogh ledet arbeidet som regnes som den første store veibragd her i landet.

I 1790-årene ble det også bygd to steinhvelvbroer, en ved Borrebekken som nå er revet, og en ved Kalbakken, trolig bygd i 1791.

Disse to broene er sammen med Ljansbrua de første steinhvelvbroene i landet.

Plankekjøring førte til at en rekke skjenke- og hvilestedet ble anlagt, deriblant Bånkall.

Fra 1854 overtok jernbanen denne transporten.

73-2-L


Lokalhistorie er spennende!
All tekst: Oslo Byes Vel – Skiltguide 2001
Alle bilder: Kristian Skaane & Groruddalen Historielag 2008