Akersdølen nr. 3 2014 på nett

3-14Klikk på bladet for å lese.

Fjorårets siste medlemsblad er nå tilgjengelig på internett.
Mvh Redaksjonskomiteen.