ÅRSMØTE 2016

Tunet

Groruddalen Historielag avholder sitt årsmøte
Tirsdag 16. februar kl. 19:00
i Stabburet, Nordtvet Gård.

Saksliste:

1. Åpning. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
3. Styrets beretning for året 2015.
4. Regnskap 2015.
5. Budsjett 2016.
6. Fastsetting av kontingenten for 2016.
7. Innkomne forslag.
8. Valg.

Enkel servering.
Foredrag:
Johanne Bergkvist og Unni Hovdhaugen – Fattig og fratatt stemmeretten

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må framsettes skriftlig og være styret i hende innen 28.01.2016.

Vel møtt!

Styret