Velkommen til årsmøte 2017

Groruddalen Historielag avholder sitt årsmøte

i dag kl. 19:00 i Stabburet, Nordtvet Gård.

Saksliste:

  1. Åpning. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
  3. Styrets beretning for året 2016.
  4. Regnskap 2016.
  5. Budsjett 2017.
  6. Fastsetting av kontingenten for 2017.
  7. Innkomne forslag.
  8. Valg.

Enkel servering.

Foredrag om byens historie holdes etter pausen av Byantikvar – Janne Wilberg

Vel møtt!

Styret