Julegave fra oss til dere

Vi har fått spørsmål fra flere om vi vil trykke opp et nytt opplag av årbok 1985 og 1987.

Flere forhold gjør at dette ikke er gjennomførbart: økonomi, lagerhold, salgsvolum.

Vi har derfor kommet til at som en julegave fra oss til dere vil vi legge ut bøkene som digitale filer her på nettsiden vår.

Klikk på bildet av boka for å åpne pdf filen.

Tusen takk til tidligere kasserer Arvid A. Larsen for jobben med å digitalisere bøkene.

aarbok_1985aarbok_1987