Medlemskontingent er sendt ut

Faktura er nå blitt sendt ut til alle medlemmer.

De vi har registrert e-post til vil motta faktura som en .pdf fil lik den dere ser på bildet over her.

De medlemmer vi ikke har e-post til vil motta et brev fra historielaget og styreweb med vedlagt faktura.

Vennligst benytt KID nummer som er påført fakturaen slik at vi vet at det er DU som faktisk har betalt. Betalingsfristen er 5. mai.

 

Mvh Styret.