Ny Akersdøl under produksjon.

Medlemsbladet Akersdølen nr. 1, 2014 er ferdig produsert.
Dere kan regne med å motta bladet i løpet av 1-2 uker.
1 uke etter dette vil bladet være tilgjengelig for lesning på nett.

Mvh redaksjonskomiteen.