Oppdatert aktivitetskalender

Oversikt over høstens aktiviteter er nå publisert på siden «Hva skjer».

Den vil også stå oppført i medlemsbladet Akersdølen.