Til minne om Guri Elisabeth Bramness

Av historielagets leder, Dan Brovold

 

Guri ble født 7. mai 1932 og hennes pikenavn var Jørgensen. Hun døde fra oss 29 oktober 2023, 91 år gammel. Vi har vært så heldig at vi har hatt henne blant oss i mange, mange år. Hun har vært en viktig person her på Grorud. Hennes bestefars familie hadde et småbruk, Kullebund, i mange år i Grorudveien på Nedre Grorud. Her lå også en manufakturforretning som Guris tante drev.

 

Guri utdannet seg til lege og flyttet seinere inn i et hus på samme område med sin familie.

Hun var gift med Gunnar Bramness som også var lege og de fikk tre barn som alle vokste opp på Grorud.

 

Hun var et aktivt og ressursrikt menneske her på Grorud. I flere år var hun med i foreningen Grorud vel, også som leder. Seinere ble hun også med i styret for Groruddalen historielag. Hun var et viktig medlem i styret med sin kunnskap om Groruddalen og spesielt Grorud bydel. Hun holdt foredrag, ledet vandringer og var aktiv på ulike måter i Historielagets arbeid.

 

Fra 1991 til 2019 skrev hun følgende artikler i historielagets årbøker;

Selskapet til Grorud Vel 100 år, Kullebund, Grorudveien 58, 

Maria Dehlis Minde. Barnehjemmet på Haugen, 

Det tyske huset i Sinsenveien, 

Nedre Grorud i min barndom, 

Fredsmarsjen 1945, 

Bethel – bedehuset på Grorud, 

Minner fra krigsårene 1940-45, 

Grorud Vel i krigsårene, 

Svenska Norgeshjälpen – «Svenskesuppen», 

Alundvang kafe på Grorud, 

Hva vi lekte og hvordan vi lekte, 

Margrethe Jørgensen og manufakturen på Nedre Grorud 

 

Hun laget også et flott lokalhistorisk hefte Vandring på Grorud sammen med Anne Finhammer.

 

Guri fikk også påskjønnelsen «Kulturprisen» i 2010 bydel Grorud. Hun fortjente en slik påskjønnelse. I et intervju med Akers Avis Groruddalen etter at hun hadde mottatt kulturprisen kalte de henne Groruds Grand old Lady, og det var hu virkelig.

 

Som styremedlem i Groruddalen historielag var hun i flere år representant i styret for Steinhoggermuseet på Grorud og deltok aktivt i utviklingen av utstillingen på museet.

Guri tok alltid sine tillitsverv på stort alvor og arbeidet seriøst med de oppgavene hun fikk.

I mange år, før jul, inviterte hun styret til sitt hjem og trakterte oss med mat og godt drikke. Dette var en tradisjon hun holdt på med til kreftene ikke stakk til lenger. Vi ser tilbake på disse juletreffene med glede og takknemmelighet.

 

I 2017 ble Guri utnevnt til Æresmedlem av Groruddalen historielag, en utmerkelse hun satte stor pris på, og som veldig fortjent.

 

Guri fikk etter hvert store problemer med å gå, men hun deltok på styremøtene og kom seg til møtene ved hjelp av taxi eller hun ble hentet av andre styremedlemmer. Men til slutt tok kreftene slutt og hun sa fra seg vervet.

 

Vi minnes Guri med ærbødighet og stor takk.

1 2 3 4