Personvern

Hos Groruddalen Historielag er våre medlemmers personvern viktig og vi vil derfor informere om en viktig endring som vil påvirke hvordan vi vil håndtere dine personopplysninger fremover.

Databeskyttelsesdirektivet GDPR er et nytt EU-direktiv som begynner å gjelde den 25. Mai 2018 i Norge og øvrige EU/EES land. GDPR erstatter den norske personvernloven og stiller blant annet høyere krav til hvordan bedrifter skal behandle dine personopplysninger.

Arbeidet med å tilpasse oss GDPR er allerede godt i gang. Vår hjemmeside blir kontinuerlig oppdatert med hva GDPR innebærer og hvordan vi sørger for at dine personopplysninger håndteres på riktig måte også i fremtiden. Her vil dine rettigheter beskrives og hvordan du gjør de gjeldende fra og med loven trer i kraft 25. Mai.

Om du har noen spørsmål så ta gjerne kontakt med oss på post@grohi.no

Personvernerklæring kan lastes ned via link under:
Personvernerklæring-for-Groruddalen Historielag