Styremøte og aktivitetsplan for våren 2015

Styret vil avholde årets første styremøte i dag og vi vil spikre den endelige aktivitetskalenderen for vår/sommer 2015.

Den vil publiseres her og i Akersdølen så snart alt er avtalt.

Mvh styret.